Cadrul legal

Legea nr. 192/2006
privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Cunoscută ca Legea Medierii, Legea nr.192/2006 definește medierea ca activitate de interes public și reglementează profesia de mediator, activitatea mediatorilor și procedura medierii.
(Textul legii)

Legea nr. 272/2004
privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Cunoscută ca Legea Copilului, Legea nr.272/2004 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului, urmărind cu prioritate respectarea principiului interesului superior al copilului, cu aplicabilitate în procedurile de mediere a cazurilor de divorț cu copii și a conflictelor de familie.
Capitole:
1.

Dispoziții generale și definiții (art.1-8)

2.

Drepturile copilului (art.9-53)

3.

Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi (art.54-75)

4.

Protecția copiilor solicitanți de azil și protecția copiilor în caz de conflict armat (art.76-83)

5.

Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal (art.84-88)

6.

Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență (art.89-110)

7.

Instituții și servicii cu atribuții în protecția copilului (art.111-125)

8.

Furnizori privați (art.126)

9.

Finanțarea sistemului de protecție a copilului (art.127-132)

10.

Reguli speciale de procedură (art.133-140)

11.

Răspunderi și sancțiuni (art.141-143)

12.

Dispoziții tranzitorii și finale (art.144-155)


Regulamentul (UE) Nr. 1111/2019
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii
Regulamentul (UE) Nr. 1111/2019 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 și începând cu data de 1 august 2022 se aplică în toate statele membre UE.
(Textul legii)

Ordonanța de urgență Nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru
OUG Nr. 80/2013 reglementează taxele judiciare de timbru, inclusiv în cazul spețelor cu acord de mediere, având ca obiect înțelegerea părților privind cererile accesorii divorțului și partajul bunurilor comune.
(Textul legii)

© 2019 Venter Mirela - Birou de Mediator. Toate drepturile rezervate.