Termeni și Condiții privind utilizarea site-ului MediereDivort.ro

Drepturi de autor

Copyright © 2019
VENTER MIRELA - Birou de Mediator
Toate drepturile rezervate
(All rights reserved)


Domeniul MediereDivort.ro, conținutul publicat (textele, concepția grafică, elementele de grafică) și scripturile software aferente acestui site sunt proprietatea VENTER MIRELA - Birou de Mediator (CIF 32948408).

Toate elementele menționate mai sus sunt protejate de legea dreptului de autor. Reproducerea sau modificarea acestora, fără acceptul scris al proprietarului încalcă prevederile legislației române și internaționale cu privire la drepturile de autor. Modalitatea de rezolvarea a litigiilor/conflictelor născute cu privire la acest site este Medierea.

Utilizatorii au dreptul de a parcurge, descărca și imprima informații de pe acest site doar cu scopul de informare individuală. Utilizarea informațiilor prezentate pe site în alte scopuri decât cel de informare individuală este interzisă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.


Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr.  506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal administrăm în condiții de  siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este mijlocirea înregistrării și onorării solicitărilor privind întrevederile și informarea prin intermediul site-ului. În acest scop, colectăm și prelucrăm un număr limitat de date  cu caracter personal (nume, telefon, ip dispozitiv). Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator.

Datele cu caracter personal colectate pe acest site nu fac obiectul art.1, alin.1 din Decizia ANSPDCP nr.200/2015, motiv pentru care înregistrarea prelucrării notificate în registrul de evidență a  prelucrărilor de date cu caracter personal nu este necesară.

© 2019 Venter Mirela - Birou de Mediator. Toate drepturile rezervate.